UVJETI PRODAJE

UVJETI KORIŠTENJA STRANICA I POSLOVANJA

Na uvjete poslovanja i korištenja stranice www.dmm-unik.hr  i sklapanja Ugovora na daljinu putem sredstva daljnje komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije.

Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14), Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14 i 110/15) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/5, NN 41/08 i 125/111 i 78/15).

 

OPĆI UVJETI

Pristupu i korištenju internetske stranice www.dmm-unik.hr  primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi.

Registrirati se može kupac, pravna osoba. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije, kupac je dužan odmah ažurirati podatke u svom korisničkom računu (Moj profil). 

Korisničko ime i lozinku smijete koristiti isključivo osobno i ne davati pristupne podatke drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod Vašom lozinkom. Pristupom ovoj stranici smatra se da ste ove Uvjete korištenja pročitali i razumjeli te da ih u cijelosti prihvaćate.

DMM d.o.o. pridržava pravo revidiranja Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup ovoj stranici bez prethodne obavijesti. Vaša je odgovornost  da Uvjete korištenja povremeno ponovno pročitate kako biste se upoznali s eventualnim promjenama. Korištenje stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja podrazumijevati će da ste s izmjenama upoznati te da ih razumijete i u cijelosti prihvaćate. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

 

AUTORSKA PRAVA

DMM d.o.o. polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno kopiranje bilo kojeg dijela stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Sadržaj web stranice www.dmm-unik.hr je zaštićen i jedinstveno pravo na njegovo korištenje ima DMM d.o.o..

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Vizualni identitet (dimenzije i nijanse boja) proizvoda prikazan na fotografiji može odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti zbog neadekvatnih postavki monitora na računalu kupca, te razlike u percepciji nijansi boja kako ih kupac vidi na zaslonu i slično. U slučaju navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

 

UVJETI PRODAJE

Ovi  Uvjeti, kao i uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o proizvodima predstavljaju ponudu za sklapanje Ugovora te kupac zaključivanjem narudžbe, ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između kupca i DMM d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem on-line trgovine uz plaćanje odgovarajuće cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljnje komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) putem Interneta ili telefona s ljudskim posredovanjem ili bez njega.

U slučaju sklapanja ugovora na daljinu, obavijest iz članka 57. stavka 1. ovoga Zakona mora biti prilagođena sredstvu daljinske komunikacije koje se koristi te mora biti priopćena jednostavnim i razumljivim jezikom, a ako se daje na trajnom mediju, mora biti i čitljiva.

Ako se ugovor sklapa putem sredstva daljinske komunikacije koje omogućava ograničen prostor ili ograničeno vrijeme za prikaz obavijesti, trgovac je dužan putem toga sredstva daljinske komunikacije obavijestiti potrošača barem o podacima iz članka 57. stavka 1. točaka 1., 2., 5., 8. i 15. i stavaka 4. do 6. ovoga Zakona.

Ako u svrhu sklapanja ugovora prodavač kontaktira kupca putem telefona dužan je na početku komunikacije navesti svoj identitet, odnosno identitet osobe u čije ime i/ili za čiji račun nastupa te komercijalnu svrhu poziva, što ne isključuje obvezu prodavača iz stavka 2. ovoga članka.

 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača.

1. Kupac ima pravo u roku od 14 kalendarskih dana od preuzimanja  proizvoda kupljenog na  daljinu jednostrano raskinuti ugovor.

2. Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora nas obavijestiti o toj odluci prije isteka gore navedenog roka izjavom o raskidu ugovora poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom.

3. Prekoračenjem roka za povrat proizvoda (14 dana), Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora, odnosno povrat plaćenog. U slučaju raskida ugovora, obje strane (Kupac i  Prodavatelj) su dužne vratiti jedna drugoj ono što su primile na temelju ugovora.

 

4. Kupac snosi  trošak umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) ukoliko je roba:

      - otpakirana

      - oštećena

      - korištena

      - izgubljena dokumentacija, dijelovi i slično

 

5. Troškove povrata proizvoda snosi Kupac ukoliko je vrijednost proizvoda umanjena iz razloga navedenih u točki 4., ili je greškom naručio krivi proizvod.

6. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan (vidi točku 4), ili se isti ne dostavi Prodavatelju u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

7. Prodavatelj će Kupcu izvršiti povrat plaćenog  nakon provjere ispravnosti proizvoda, najkasnije 8 dana nakon zaprimanja proizvoda u iznosu vrijednosti proizvoda.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, potrebno nas je obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka na adresu

DMM d.o.o., Mirka Bogovića 17,, 47000 KARLOVAC, telefaksom na broj 047/431 100 ili elektroničkom poštom na adresu prodaja@dmm.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom ili telefaksom.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

 

Robu možete vratiti osobno ili je poslati na adresu:

DMM d.o.o., M. Bogovića 17, 47000 Karlovac.

 

Potrošač sam snosi izravne troškove povrata robe, prema čl. 77, st. 2. te je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja i/ili korištenja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, možete dostaviti/poslati:

 

  • osobno ili slanjem pošte na adresu M. Bogovića 17, 47000 Karlovac
  • putem elektroničke pošte na adresu: dmm@dmm.hr
  • putem telefaksa na broj: 047/ 431 100

 

Kako bi Vam sukladno članku 10. Stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odmah mogli potvrditi primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovoriti, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

Odgovor na Vaš prigovor ćemo Vam dati u pisanom obliku u zakonskom roku od 15 dana od dana primitka pisanog prigovora. U suprotnom se možete obratiti inspekciji nadležnoj za zaštitu potrošača ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova.

U slučaju spora između Prodavatelja i Potrošača, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kojim se propisuje da su članovi vijeća tog suda, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.

 

CIJENE

Cijene proizvoda i usluga istaknute na internet stranicama su veleprodajne (VPC) i izražene su u hrvatskim kunama ("HRK") bez porez na dodanu vrijednost (PDV). U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i / ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Potvrdom kupovine kupci završavaju postupak kupovine putem on-line trgovine. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku odabira slaganja s Uvjetima korištenja te potvrdom kupca da shvaća obvezu plaćanja.

 

DOSTAVA I REKLAMACIJE PROIZVODA

DOSTAVA

Prodavatelj će izvršiti isporuku naručene robe prema izboru kupca:

  • dostavom na adresu kupca
  • kupcu osobno u skladištu prodavatelja u Karlovcu, M. Bogovića 17.

 

REKLAMACIJA PROIZVODA

UVJETI POVRATA (ZAMJENE) I REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na povrat, odnosno zamjenu proizvoda ako mu je:

 

  • isporučena roba koja nije naručena,
  • isporučena roba koja ima grešku nastalu u proizvodnji,
  • došla oštećena roba.

 

REKLAMACIJA NA KOLIČINU I KVALITETU

Reklamacije na količinu i kvalitetu isporučene robe prihvaćaju se u roku 8 dana od preuzimanja. Kupac je dužan reklamaciju izvršiti pismenim putem navodeći razlog reklamacije na koji se proizvod odnosi.

 

REKLAMACIJA ZBOG MATERIJALNOG NEDOSTATKA ROBE

Materijalni nedostatak postoji ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda ukoliko ti nedostaci nisu uzrokovani greškom kupca.

Ako se reklamacija vrši zbog oštećenja proizvoda uzrokovanog transportom kupac bi trebao:

  • uz prisustvovanje dostavljača fotografirati oštećeni paket
  • nakon toga otvoriti paket i provjeriti ispravnost pošiljke. Ukoliko ima oštećenih proizvoda kupac reklamaciju treba prijaviti prodavaču pisanim putem priloživši fotografije pakiranja i oštećenog proizvoda.

Kupac ima pravo odbiti preuzimanje paketa ukoliko smatra da je oštećenje paketa takovo da su u njemu svi proizvodi oštećeni. Odbijanjem primitka, dostavna služba će vratiti pošiljku prodavatelju, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostatka i skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu: DMM d.o.o., Mirka Bogovića 17, 47000 KARLOVAC.

 

KRIVO NARUČENA ROBA

Pošaljite nam krivo naručen proizvod/e unutar 10 radnih dana i mi ćemo Vam ih zamijeniti, ili vratiti novac po dolasku proizvoda na naše skladište. Proizvod mora doći neoštećen u originalnom pakiranju. U ovom slučaju trošak dostave ide na vaš račun.