Obrasci

CLOSE
Dostupno

HUB 3

 

Šifra Opis JM Cijena
hub-3am Fokus kompjuterski obrazac s priznanicom 4500/1 kom
201,32 kn
26,72
hub -3bfv HUB - 3, 1+1, 2250 setova kom
212,37 kn
28,19
o-hub-3amem HUB 3A s memorandumom, 1500kom kom
265,54 kn
35,24
hub-3 Nalog za plaćanje, HUB3 1+1 kom
0,16 kn
0,02
hub3 1+2 Nalog za plaćanje, HUB3 1+2 kom
0,25 kn
0,03
o-hub-3a Obrazac O-HUB-3A laserski, 900/1 kom
76,50 kn
10,15
o-hub-3 bfmn Obrazac HUB 3 beskonačni , 1+1, mini 450 kom kom
67,35 kn
8,94
o-hub-3 1+2 Obrazac HUB 3 beskonačni , 1+2, mini 300 kom kom
49,74 kn
6,60
o-hub-3bfv Obrazac HUB 3 beskonačni , 1+1, 2250 kom kom
180,79 kn
23,99
o-hub-3aminf HUB 3A s memorandumom, 300kom kom
75,90 kn
10,07
Dostupno

Putni obrasci

F-26/NCR; putni radni list za teretno motorno vozilo; dimenzija: 29,7x21 cm; broj setova: 50 (1+1)

Šifra Opis JM Cijena
o-ii-8c Nalog za službeno putovanje kom
0,46 kn
0,06
o-ii-28a Knjiga evidencije službenih putovanja kom
51,28 kn
6,81
o-vi-10/ncr Putni radni list za putničko vozilo kom
33,80 kn
4,49
o-vi-26/ncr Putni radni list za teretno motorno vozilo, ncr kom
36,60 kn
4,86
o-vi-55 Putni radni list s prozirnom folijom VI-55 kom
4,03 kn
0,53
o-vi-24 Putni radni list za autobus kom
39,40 kn
5,23
o-vi-56 Teretni list kom
2,05 kn
0,27
Dostupno

Platni promet

Karo bijeli, A4

Šifra Opis JM Cijena
o-bd-14 Nalog za doznaku u inozemstvo kom
15,00 kn
1,99
o-i-638/bz Bjanko zadužnica kom
2,40 kn
0,32
o-i-495 Izjava o prijeboju kom
0,87 kn
0,12
o-i-97/ncr Revers kom
11,64 kn
1,54
Dostupno

Robno knjigovodstvo

Opis:
A-23a/NCR; otpremnica; format: A4; broj listova: 100

Šifra Opis JM Cijena
o-i-15/ncr Skladišna primka A5, 1+2 kom
23,70 kn
3,15
o-i-16/ncr Skladišna primka A5, 1+3 kom
23,01 kn
3,05
o-i-17/ncr Izdatnica A5, 1+2 kom
19,80 kn
2,63
o-i-18/ncr Izdatnica A5, 1+3 kom
20,64 kn
2,74
o-i-21/ncr Otpremnica A5, 1+4 kom
28,70 kn
3,81
o-i-26/ncr Međuskladišnica kom
18,24 kn
2,42
o-a-27/ncr Zahtjevnica A5 kom
10,26 kn
1,36
o-i-29/ncr Dostavnica s primkom A5 kom
23,20 kn
3,08
o-i-19/ncr Povratnica A5, 1+2 kom
26,30 kn
3,49
o-i-14b/ncr Narudžbenica A5 ncr kom
18,60 kn
2,47
o-i-23/ncr Otpremnica A5 NCR kom
16,90 kn
2,24
o-i-23a/ncr Otpremnica A4, I-23A/ncr kom
33,40 kn
4,43
o-vii-51 Knjiga popisa nabave i prodaje robe kom
33,08 kn
4,39
dk-50 Raster, 4 kolone kom
9,63 kn
1,28
o-i-14/ncr Narudžbenica A4 kom
28,60 kn
3,80
Dostupno

Knjigovodstvo

G-15; zapisnik o promjeni cijena; format: A4; broj listova: 70

Šifra Opis JM Cijena
o-i-3 Temeljnica A5 kom
13,90 kn
1,84
o-i-3a Temeljnica A4 kom
25,36 kn
3,37
o-i-56 Obavijest o knjiženju kom
25,97 kn
3,45
o-vii-52 Primka zaduženja(PKV) kom
16,78 kn
2,23
o-i-722nn Knjiga ulaznih računa, 50 listova kom
67,03 kn
8,90
o-i-721f Knjiga izlaznih računa, 50 listova kom
59,75 kn
7,93
o-vii-15 Zapisnik o promjeni cijena VII-15 kom
8,57 kn
1,14
o-ix-284 Knjiga prometa kom
35,53 kn
4,72
Šifra Opis JM Cijena
o-i-4 Skladišna kartica bijela kom
0,54 kn
0,07
o-i-415 Skladišna kartica žuta kom
0,54 kn
0,07
o-i-425 Skladišna kartica crvena kom
0,54 kn
0,07
o-ir-100t Inventura robe 0-ir-100t kom
12,83 kn
1,70
o-ir-90 Inventura robe 0-IR-90 kom
19,89 kn
2,64
Dostupno

Uvoz-izvoz

Karo bijeli, A5

Šifra Opis JM Cijena
o-i-215r Omot zaključenog posla uvoza kom
11,17 kn
1,48
o-i-215z Omot zaključenog posla izvoza kom
11,17 kn
1,48
o-i-710 Nadzorna knjiga uvoza robe kom
49,10 kn
6,52
o-i-711 Nadzorna knjiga izvoza robe kom
31,50 kn
4,18
o-i-718 Nadzorna knjiga kom
123,16 kn
16,35
o-xiii-29 CMR- međunarodni tovarni list kom
2,55 kn
0,34
o-xiii-31 EUR-1 kom
1,52 kn
0,20
Dostupno

Blagajna

I-409/NCR; knjiga ra?una; format: A4; broj listova: 150 (50 setova)

Šifra Opis JM Cijena
o-i-1/ncr Uplatnica kom
10,24 kn
1,36
o-i-2/ncr Isplatnica kom
8,90 kn
1,18
o-i-28a/ncr Blagajnički izvještaj kom
31,20 kn
4,14
o-i-47a/ncr Popis predanog novca kom
9,20 kn
1,22
o-ix-409f Knjiga računa za fiskalizaciju I409/NCR kom
69,00 kn
9,16
Šifra Opis JM Cijena
O-VIII-10/NCROG Građevinski dnevnik OG GRAFIKA, tvrdi uvez 0
42,40 kn
5,63
o-viii-6 Građevinska knjiga /uložni list/ kom
0,20 kn
0,03
o-viii-10 Građevinski dnevnik kom
26,68 kn
3,54
o-viii-10/ncrtu Građevinski dnevnik NCR, tvrdi uvez kom
54,00 kn
7,17
Šifra Opis JM Cijena
o-ii-189 Personalni dosje kom
42,10 kn
5,59
o-33 Šihterica kom
24,96 kn
3,31
o-v/4-1nn Ugovor o radu na neodređeno O-V/4-1NN kom
1,96 kn
0,26
o-v/4-2nn Ugovor o radu na određeno NN kom
1,96 kn
0,26
o-v/4-10ncr Ugovor o djelu kom
2,45 kn
0,33
o-v-398 Obrazac RA-1 kom
1,54 kn
0,20
o-i-119 Dosje osobnih podataka kom
3,83 kn
0,51
o-v-4-5nn Odluka o otkazu ugovora o radu - poslovno uvjetovan kom
1,48 kn
0,20
Dostupno

Izvještaji

REGISTRATOR SAMOSTOJE

Šifra Opis JM Cijena
i-617 Prijava PDV kom
0,79 kn
0,10
i-618 Prijava PDV kumulativna kom
1,58 kn
0,21
o-id Izvještaj o dohotku kom
0,87 kn
0,12
o-ii-12bf Urudžbeni zapisnik kom
55,40 kn
7,35
Šifra Opis JM Cijena
o-iii/1-100f Zdravstveno osiguranje Tiskanica 1 kom
2,20 kn
0,29
iii/1-101 Zdravstveno osiguranje Tiskanica 2 kom
0,90 kn
0,12
Pregledavate 1 od 2 strane