Obrasci

CLOSE
Dostupno

Putni obrasci

F-26/NCR; putni radni list za teretno motorno vozilo; dimenzija: 29,7x21 cm; broj setova: 50 (1+1)

Šifra Opis JM Cijena
o-ii-8c Nalog za službeno putovanje kom
0,06
o-ii-28a Knjiga evidencije službenih putovanja kom
6,81
o-vi-10/ncr Putni radni list za putničko vozilo kom
4,49
o-vi-26/ncr Putni radni list za teretno motorno vozilo, ncr kom
4,86
o-vi-55 Putni radni list s prozirnom folijom VI-55 kom
0,62
o-vi-24 Putni radni list za autobus kom
5,50
o-vi-56 Teretni list kom
0,27
Dostupno

HUB 3

 

Šifra Opis JM Cijena
hub-3am Fokus kompjuterski obrazac s priznanicom 4500/1 kom
49,90
hub -3bfv HUB - 3, 1+1, 2250 setova kom
37,00
o-hub-3amem HUB 3A s memorandumom, 1500kom kom
46,70
hub-3 Nalog za plaćanje, HUB3 1+1 kom
0,03
hub3 1+2 Nalog za plaćanje, HUB3 1+2 kom
0,03
o-hub-3a Obrazac O-HUB-3A laserski, 900/1 kom
12,16
o-hub-3 bfmn Obrazac HUB 3 beskonačni , 1+1, mini 450 kom kom
9,96
o-hub-3 1+2 Obrazac HUB 3 beskonačni , 1+2, mini 300 kom kom
10,30
o-hub-3bfv Obrazac HUB 3 beskonačni , 1+1, 2250 kom kom
37,00
o-hub-3aminf HUB 3A s memorandumom, 300kom kom
12,11
Dostupno

Platni promet

Karo bijeli, A4

Šifra Opis JM Cijena
o-bd-14 Nalog za doznaku u inozemstvo kom
1,99
o-i-638/bz Bjanko zadužnica kom
0,32
o-i-495 Izjava o prijeboju kom
0,12
o-i-97/ncr Revers kom
2,73
Dostupno

Robno knjigovodstvo

Opis:
A-23a/NCR; otpremnica; format: A4; broj listova: 100

Šifra Opis JM Cijena
o-i-15/ncr Skladišna primka A5, 1+2 kom
3,15
o-i-16/ncr Skladišna primka A5, 1+3 kom
3,05
o-i-17/ncr Izdatnica A5, 1+2 kom
3,15
o-i-18/ncr Izdatnica A5, 1+3 kom
4,60
o-i-21/ncr Otpremnica A5, 1+4 kom
3,81
o-i-26/ncr Međuskladišnica kom
2,42
o-a-27/ncr Zahtjevnica A5 kom
2,61
o-i-29/ncr Dostavnica s primkom A5 kom
3,32
o-i-19/ncr Povratnica A5, 1+2 kom
3,49
o-i-14b/ncr Narudžbenica A5 ncr kom
2,88
o-i-23/ncr Otpremnica A5 NCR kom
2,60
o-i-23a/ncr Otpremnica A4, I-23A/ncr kom
4,43
o-vii-51 Knjiga popisa nabave i prodaje robe kom
4,39
dk-50 Raster, 4 kolone kom
2,18
o-i-14/ncr Narudžbenica A4 kom
4,70
Dostupno

Knjigovodstvo

G-15; zapisnik o promjeni cijena; format: A4; broj listova: 70

Šifra Opis JM Cijena
o-i-3 Temeljnica A5 kom
2,58
o-i-3a Temeljnica A4 kom
4,16
o-i-56 Obavijest o knjiženju kom
3,45
o-vii-52 Primka zaduženja(PKV) kom
2,23
o-i-722nn Knjiga ulaznih računa, 50 listova kom
8,90
o-i-721f Knjiga izlaznih računa, 50 listova kom
9,16
o-vii-15 Zapisnik o promjeni cijena VII-15 kom
1,14
o-ix-284 Knjiga prometa kom
4,72
Šifra Opis JM Cijena
o-i-4 Skladišna kartica bijela kom
0,07
o-i-415 Skladišna kartica žuta kom
0,07
o-i-425 Skladišna kartica crvena kom
0,07
o-ir-100t Inventura robe 0-ir-100t kom
2,16
o-ir-90 Inventura robe 0-IR-90 kom
4,59
Dostupno

Uvoz-izvoz

Karo bijeli, A5

Šifra Opis JM Cijena
o-i-215r Omot zaključenog posla uvoza kom
1,48
o-i-215z Omot zaključenog posla izvoza kom
1,48
o-i-710 Nadzorna knjiga uvoza robe kom
6,52
o-i-718 Nadzorna knjiga kom
16,35
o-xiii-29 CMR- međunarodni tovarni list kom
0,36
o-xiii-31 EUR-1 kom
0,23
Dostupno

Blagajna

   

Šifra Opis JM Cijena
O-I-47/A Popis predanog novca EURO kom
1,52
o-i-1/ncr Uplatnica kom
1,65
o-i-2/ncr Isplatnica kom
1,26
o-i-28a/ncrEUR Blagajnički izvještaj EUR kom
4,14
o-i-47a/ncr Popis predanog novca kom
1,22
o-ix-409f Knjiga računa za fiskalizaciju I409/NCR kom
9,16
Šifra Opis JM Cijena
o-ii-189 Personalni dosje kom
6,54
o-33 Šihterica kom
5,22
o-v/4-1nn Ugovor o radu na neodređeno O-V/4-1NN kom
0,26
o-v/4-2nn Ugovor o radu na određeno NN kom
0,26
o-v/4-10ncr Ugovor o djelu kom
0,33
o-v-398 Obrazac RA-1 kom
0,26
o-i-119 Dosje osobnih podataka kom
0,51
o-v-4-5nn Odluka o otkazu ugovora o radu - poslovno uvjetovan kom
0,20
Dostupno

Izvještaji

REGISTRATOR SAMOSTOJE

Šifra Opis JM Cijena
i-617 Prijava PDV kom
0,10
i-618 Prijava PDV kumulativna kom
0,21
o-id Izvještaj o dohotku kom
0,12
o-ii-12bf Urudžbeni zapisnik kom
12,11
Šifra Opis JM Cijena
o-iii/1-100f Zdravstveno osiguranje Tiskanica 1 kom
0,32
iii/1-101 Zdravstveno osiguranje Tiskanica 2 kom
0,90
Šifra Opis JM Cijena
o-m-1-p Prijava osiguranja mirovinsko kom
0,09
m-2-p Fokus mirovinsko osiguranje Odjava osiguranja kom
0,06
m-3-p Fokus mirovinsko osiguranje Promjene tokom osiguranja kom
0,07
o-m-11-pnn Prijava o početku osiguranja - firma kom
0,13
o-m-2-5nn Prijava o prestanku osiguranja M-2-P NN kom
0,10
o-m-3-pnn Prijava o promjeni tijekom osiguranja M-3-P NN kom
0,14
Pregledavate 1 od 2 strane