Obrasci

CLOSE
Dostupno

Putni obrasci

F-26/NCR; putni radni list za teretno motorno vozilo; dimenzija: 29,7x21 cm; broj setova: 50 (1+1)

Šifra Opis JM Cijena
o-ii-8c Nalog za službeno putovanje kom
0,15 kn
o-ii-28a Knjiga evidencije službenih putovanja kom
51,28 kn
o-vi-10/ncr Putni radni list za putničko vozilo kom
17,76 kn
o-vi-26/ncr Putni radni list za teretno motorno vozilo, ncr kom
26,76 kn
o-vi-55 Putni radni list s prozirnom folijom VI-55 kom
4,03 kn
o-vi-24 Putni radni list za autobus kom
28,82 kn
o-vi-56 Teretni list kom
1,50 kn
Dostupno

Platni promet

Karo bijeli, A4

Šifra Opis JM Cijena
o-bd-14 Nalog za doznaku u inozemstvo kom
15,00 kn
o-i-638/bz Bjanko zadužnica kom
1,93 kn
o-i-495 Izjava o prijeboju kom
0,87 kn
o-i-97/ncr Revers kom
11,64 kn
Dostupno

Robno knjigovodstvo

Opis:
A-23a/NCR; otpremnica; format: A4; broj listova: 100

Šifra Opis JM Cijena
o-i-15/ncr Skladišna primka A5, 1+2 kom
18,28 kn
o-i-16/ncr Skladišna primka A5, 1+3 kom
23,01 kn
o-i-17/ncr Izdatnica A5, 1+2 kom
16,39 kn
o-i-18/ncr Izdatnica A5, 1+3 kom
20,64 kn
o-i-21/ncr Otpremnica A5, 1+4 kom
21,71 kn
o-i-26/ncr Međuskladišnica kom
18,24 kn
o-a-27/ncr Zahtjevnica A5 kom
10,26 kn
o-i-29/ncr Dostavnica s primkom A5 kom
12,59 kn
o-i-19/ncr Povratnica A5, 1+2 kom
18,75 kn
o-i-29a/ncr Dostavnica s primkom A4 kom
15,71 kn
o-i-14b/ncr Narudžbenica A5 ncr kom
15,71 kn
o-i-23/ncr Otpremnica A5 NCR kom
10,86 kn
o-i-23a/ncr Otpremnica A4, I-23A/ncr kom
28,73 kn
o-vii-51 Knjiga popisa nabave i prodaje robe kom
33,08 kn
dk-50 Raster, 4 kolone kom
9,63 kn
o-i-14/ncr Narudžbenica A4 kom
17,96 kn
Dostupno

Knjigovodstvo

G-15; zapisnik o promjeni cijena; format: A4; broj listova: 70

Šifra Opis JM Cijena
o-i-3 Temeljnica A5 kom
8,41 kn
o-i-3a Temeljnica A4 kom
15,71 kn
o-i-56 Obavijest o knjiženju kom
25,97 kn
o-vii-52 Primka zaduženja(PKV) kom
16,78 kn
o-i-722nn Knjiga ulaznih računa, 50 listova kom
67,03 kn
o-i-721f Knjiga izlaznih računa, 50 listova kom
41,88 kn
o-vii-15 Zapisnik o promjeni cijena VII-15 kom
8,57 kn
o-ix-284 Knjiga prometa kom
35,53 kn
Šifra Opis JM Cijena
o-i-4 Skladišna kartica bijela kom
0,54 kn
o-i-415 Skladišna kartica žuta kom
0,54 kn
o-i-425 Skladišna kartica crvena kom
0,54 kn
o-ir-100t Inventura robe 0-ir-100t kom
12,83 kn
o-ir-90 Inventura robe 0-IR-90 kom
19,89 kn
Dostupno

Uvoz-izvoz

Karo bijeli, A5

Šifra Opis JM Cijena
o-i-215r Omot zaključenog posla uvoza kom
11,17 kn
o-i-215z Omot zaključenog posla izvoza kom
11,17 kn
o-i-710 Nadzorna knjiga uvoza robe kom
31,50 kn
o-i-711 Nadzorna knjiga izvoza robe kom
31,50 kn
o-i-718 Nadzorna knjiga kom
123,16 kn
o-xiii-29 CMR- međunarodni tovarni list kom
1,54 kn
o-xiii-31 EUR-1 kom
1,52 kn
Dostupno

Blagajna

I-409/NCR; knjiga ra?una; format: A4; broj listova: 150 (50 setova)

Šifra Opis JM Cijena
o-i-1/ncr Uplatnica kom
6,71 kn
o-i-2/ncr Isplatnica kom
6,00 kn
o-i-28a/ncr Blagajnički izvještaj kom
22,89 kn
o-i-47a/ncr Popis predanog novca kom
5,45 kn
o-ix-409f Knjiga računa za fiskalizaciju I409/NCR kom
48,08 kn
Šifra Opis JM Cijena
O-VIII-10/NCROG Građevinski dnevnik OG GRAFIKA, tvrdi uvez 0
36,32 kn
o-viii-6 Građevinska knjiga /uložni list/ kom
0,20 kn
o-viii-10 Građevinski dnevnik kom
23,61 kn
o-viii-10/ncrtu Građevinski dnevnik NCR, tvrdi uvez kom
31,50 kn
Šifra Opis JM Cijena
o-ii-189 Personalni dosje kom
42,10 kn
o-33 Šihterica kom
20,18 kn
o-e/12-14a Matična knjiga radnika kom
46,58 kn
o-v/4-1nn Ugovor o radu na neodređeno O-V/4-1NN kom
1,42 kn
o-v/4-2nn Ugovor o radu na određeno NN kom
1,42 kn
o-v/4-10ncr Ugovor o djelu kom
1,30 kn
o-v-398 Obrazac RA-1 kom
1,54 kn
o-i-119 Dosje osobnih podataka kom
3,83 kn
o-v-4-5nn Odluka o otkazu ugovora o radu - poslovno uvjetovan kom
1,48 kn
Dostupno

Izvještaji

REGISTRATOR SAMOSTOJE

Šifra Opis JM Cijena
i-617 Prijava PDV kom
0,79 kn
i-618 Prijava PDV kumulativna kom
1,58 kn
o-id Izvještaj o dohotku kom
0,87 kn
o-ii-12bf Urudžbeni zapisnik kom
49,58 kn
Šifra Opis JM Cijena
o-iii/1-100f Zdravstveno osiguranje Tiskanica 1 kom
0,99 kn
iii/1-101 Zdravstveno osiguranje Tiskanica 2 kom
0,69 kn
Šifra Opis JM Cijena
o-m-1-p Prijava osiguranja mirovinsko kom
0,71 kn
m-2-p Fokus mirovinsko osiguranje Odjava osiguranja kom
0,47 kn
m-3-p Fokus mirovinsko osiguranje Promjene tokom osiguranja kom
0,55 kn
o-m-11-pnn Prijava o početku osiguranja - firma kom
0,99 kn
o-m-2-5nn Prijava o prestanku osiguranja M-2-P NN kom
0,79 kn
o-m-3-pnn Prijava o promjeni tijekom osiguranja M-3-P NN kom
1,06 kn
Pregledavate 1 od 2 strane