UREĐAJI

CLOSE
Dostupno

Fellowes Galaxy e500

STROJ ZA SPIRALNI UVEZ ELEKTRI?NI Galaxy E 500
format: A4; buši do 25 listova 80 gramskog papira; maksimalna veli?ina spirale do 50 mm; kapacitet: 500 listova; uvezuje samo u plasti?nu spiralu; sadr?i: po?etni komplet za 20 kori?enja, ladicu za odlaganje spirala i dokumenata, podesivi grani?nik za precizno poravnanje listova, ladicu za otpad, gumb za bušenje, selektor promjena spirala prema debljini dokumenta; metalni mehanizam za du?i vijek trajanja; mogu?nost micanja platforme; dimenzija: 490x446x152 mm; te?ina: 13 kg; 2 godine garancije
Boja: srebrna

Šifra Opis JM Cijena
g104202 Stroj za spiralni uvez Fellowes Galaxy e500 električni kom
550,82 4.150,15 kn
Dostupno

Fellowes Galaxy 500

STROJ ZA SPIRALNI UVEZ RUČNI  Galaxy 500
format: A4; buši do 25 listova 80 gramskog papira; maksimalna veličina spirale do 50 mm; kapacitet: 500 listova; uvezuje samo u plastičnu spiralu; sadrži: početni komplet za 20 koričenja, ladicu za odlaganje spirala i dokumenata, podesivi graničnik za precizno poravnanje listova, ladicu za otpad, odvojene ručke za bušenje i uvezivanje i selektor promjena spirala prema debljini dokumenta; metalni mehanizam za duži vijek trajanja; mogućnost micanja platforme; dimenzija: 526x446x152 mm; težina: 10,3 kg; 2 godine garancije
Boja: srebrna

Šifra Opis JM Cijena
g10420 Stroj za spiralni uvez Fellowes Galaxy 500 ručni kom
350,96 2.644,31 kn
Dostupno

Fellowes Pulsar Plus 300

STROJ ZA SPIRALNI UVEZ RUČNI  Pulsar+ 300
format: A4; buši do 17 listova 80 gramskog papira; maksimalna veličina spirale do 38 mm; kapacitet: 300 listova; uvezuje samo u plastičnu spiralu; sadrži: početni komplet za 10 koričenja, ladicu za odlaganje spirala, podesivi graničnik za precizno poravnanje listova, ladicu za otpad, odvojene ručke za bušenje i uvezivanje i selektor promjena spirala prema debljini dokumenta; metalni mehanizam za duži vijek trajanja; dimenzija: 456x396x130 mm; težina: 7 kg; 2 godine garancije
Boja: bijela/srebrna

Šifra Opis JM Cijena
g11501 Stroj za spiralni uvez Fellowes Pulsar Plus 300 ručni kom
177,45 1.337,00 kn
Dostupno

GBC MultiBind 208

STROJ ZA SPIRALNI UVEZ RUČNI MultiBind 208
format: A4; buši do 8 listova 80 gramskog papira; maksimalna veličina spirale do 14 mm; kapacitet: 125 listova; uvezuje u žičanu i plastičnu spiralu; jako lagan; garancija na stroj 2 godine

Šifra Opis JM Cijena
g11707 Stroj za spiralni uvez GBC MultiBind 208 ručni kom
120,16 905,35 kn
Dostupno

GBC CombBind C100

STROJ ZA SPIRALNI UVEZ RU?NI CombBind® C100
format: A4; buši do 9 listova 80 gramskog papira; kapacitet: 160 listova; uvezuje u standardnu plasti?nu i Zip PP spiralu (mogu?e dodavanje i micanje listova iz uvezanih dokumenata); jako lagan; garancija na stroj 1 godina
Boja: crna

Šifra Opis JM Cijena
g11706 Stroj za spiralni uvez GBC CombBind C100 ručni kom
57,40 432,48 kn
Dostupno

Fellowes Starlet 2

STROJ ZA SPIRALNI UVEZ RUČNI  Starlet 2
format: A4; buši do 10 listova 80 gramskog papira; maksimalna veličina spirale do 16 mm; kapacitet: 120 listova; uvezuje samo u plastičnu spiralu; sadrži: ladicu za odlaganje spirala, podesivi graničnik za precizno poravnanje listova, ladicu za otpad, selektor promjena spirala prema debljini dokumenta i odvojene ručke za bušenje i uvezivanje; dimenzija: 485x195x130 mm; težina: 4 kg; 2 godine garancije
Boja: bijela

Šifra Opis JM Cijena
g11500 Stroj za spiralni uvez Fellowes Starlet 2 kom
81,13 611,27 kn