UREĐAJI

CLOSE
Dostupno

Fellowes Galaxy e500

STROJ ZA SPIRALNI UVEZ ELEKTRI?NI Galaxy E 500
format: A4; buši do 25 listova 80 gramskog papira; maksimalna veli?ina spirale do 50 mm; kapacitet: 500 listova; uvezuje samo u plasti?nu spiralu; sadr?i: po?etni komplet za 20 kori?enja, ladicu za odlaganje spirala i dokumenata, podesivi grani?nik za precizno poravnanje listova, ladicu za otpad, gumb za bušenje, selektor promjena spirala prema debljini dokumenta; metalni mehanizam za du?i vijek trajanja; mogu?nost micanja platforme; dimenzija: 490x446x152 mm; te?ina: 13 kg; 2 godine garancije
Boja: srebrna

Šifra Opis JM Cijena
g104202 Stroj za spiralni uvez Fellowes Galaxy e500 električni kom
4.150,19 kn
Dostupno

Fellowes Galaxy 500

STROJ ZA SPIRALNI UVEZ RUČNI  Galaxy 500
format: A4; buši do 25 listova 80 gramskog papira; maksimalna veličina spirale do 50 mm; kapacitet: 500 listova; uvezuje samo u plastičnu spiralu; sadrži: početni komplet za 20 koričenja, ladicu za odlaganje spirala i dokumenata, podesivi graničnik za precizno poravnanje listova, ladicu za otpad, odvojene ručke za bušenje i uvezivanje i selektor promjena spirala prema debljini dokumenta; metalni mehanizam za duži vijek trajanja; mogućnost micanja platforme; dimenzija: 526x446x152 mm; težina: 10,3 kg; 2 godine garancije
Boja: srebrna

Šifra Opis JM Cijena
g10420 Stroj za spiralni uvez Fellowes Galaxy 500 ručni kom
2.644,34 kn
Dostupno

Fellowes Pulsar Plus 300

STROJ ZA SPIRALNI UVEZ RUČNI  Pulsar+ 300
format: A4; buši do 17 listova 80 gramskog papira; maksimalna veličina spirale do 38 mm; kapacitet: 300 listova; uvezuje samo u plastičnu spiralu; sadrži: početni komplet za 10 koričenja, ladicu za odlaganje spirala, podesivi graničnik za precizno poravnanje listova, ladicu za otpad, odvojene ručke za bušenje i uvezivanje i selektor promjena spirala prema debljini dokumenta; metalni mehanizam za duži vijek trajanja; dimenzija: 456x396x130 mm; težina: 7 kg; 2 godine garancije
Boja: bijela/srebrna

Šifra Opis JM Cijena
g11501 Stroj za spiralni uvez Fellowes Pulsar Plus 300 ručni kom
1.337,00 kn
Dostupno

GBC MultiBind 208

STROJ ZA SPIRALNI UVEZ RUČNI MultiBind 208
format: A4; buši do 8 listova 80 gramskog papira; maksimalna veličina spirale do 14 mm; kapacitet: 125 listova; uvezuje u žičanu i plastičnu spiralu; jako lagan; garancija na stroj 2 godine

Šifra Opis JM Cijena
g11707 Stroj za spiralni uvez GBC MultiBind 208 ručni kom
905,33 kn
Dostupno

GBC CombBind C100

STROJ ZA SPIRALNI UVEZ RU?NI CombBind® C100
format: A4; buši do 9 listova 80 gramskog papira; kapacitet: 160 listova; uvezuje u standardnu plasti?nu i Zip PP spiralu (mogu?e dodavanje i micanje listova iz uvezanih dokumenata); jako lagan; garancija na stroj 1 godina
Boja: crna

Šifra Opis JM Cijena
g11706 Stroj za spiralni uvez GBC CombBind C100 ručni kom
391,00 kn
Dostupno

Fellowes Starlet 2

STROJ ZA SPIRALNI UVEZ RUČNI  Starlet 2
format: A4; buši do 10 listova 80 gramskog papira; maksimalna veličina spirale do 16 mm; kapacitet: 120 listova; uvezuje samo u plastičnu spiralu; sadrži: ladicu za odlaganje spirala, podesivi graničnik za precizno poravnanje listova, ladicu za otpad, selektor promjena spirala prema debljini dokumenta i odvojene ručke za bušenje i uvezivanje; dimenzija: 485x195x130 mm; težina: 4 kg; 2 godine garancije
Boja: bijela

Šifra Opis JM Cijena
g11500 Stroj za spiralni uvez Fellowes Starlet 2 kom
589,00 kn