Pečati i datumari

CLOSE
Dostupno

Trodat datumar

NUMERATOR KLASI?NI 
gumeni sa metalnim ku?ištem
Mjesta / visina znakova:
6 / 5 mm
Boja: siva 

Šifra Opis JM Cijena
d10063 Trodat datumar Automat 4810 kom
5,16
d10064 Trodat datumar Automat 4820 kom
12,42
Dostupno

Trodat pečat s tekst pločom

PE?AT S TEKST PLO?OM Printy
ergonomski dizajniran, dinami?kog oblika; sa indeksnim prozor?i?em za jednostavniju identifikaciju; sa click-out patentom i obostranom ko?nicom za jednostavniju izmjenu jastu?i?a; ima i prozirni pozicionerski prozor?i? radi lakšeg pozicioniranja otiska; sa crnim jastu?i?em; rezervni jastu?i?i u bojama: crna, crvena, ljubi?asta, plava, zelena i bez tinte
Dimenzija / jastu?i? broj:
58x22 mm / 6/4913
Boja: siva 

Šifra Opis JM Cijena
d10066 Trodat žig 4910, 26x9mm kom
4,17
d10069 Trodat žig 4911, 38x14mm kom
4,09
d10068 Trodat žig 4913, 58x22mm kom
5,19
d10067 Trodat žig 4912, 47x18mm kom
7,60