PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

CLOSE
Dostupno
Šifra: PD0001

Fascikl kutija za odlaganje pedagoške dokumentacije

 

25,00 kn
20,00 kn
/ JM:kom
Dostupno
Šifra: PD0002

Knjiga pedagoške dokumentacije za 5 tjedana - mjesečna

 

31,25 kn
/ JM:kom
Dostupno
Šifra: PD0003

Knjiga pedagoška dokumentacija za 9 tjedana - dvomjesečna

  

36,25 kn
/ JM:kom
Dostupno
Šifra: PD0004

Knjiga pedagoška dokumentacija za 14 tjedana - tromjesečna

   

40,00 kn
/ JM:kom
Dostupno
Šifra: PD0005

Matična knjiga djece, 1200 upisa

 

96,25 kn
/ JM:kom
Dostupno
Šifra: PD0006

Imenik djece, sadrži 30 upisa

 

8,25 kn
/ JM:kom
Dostupno
Šifra: PD0007

Ljetopis

  

161,25 kn
/ JM:kom

Ljetopis
Šifra: PD0007

161,25 kn
/ JM:kom
Dostupno
Šifra: PD0008

Program stručnog usavršavanja

   

1,12 kn
/ JM:kom
Dostupno
Šifra: PD0009

Dosje djeteta s posebnim potrebama

    

17,50 kn
/ JM:kom
Dostupno
Šifra: PD0010

Individualni dosje djeteta

     

1,25 kn
/ JM:kom
Dostupno
Šifra: PD0011

Knjiga zapisnika

      

17,50 kn
/ JM:kom

Knjiga zapisnika
Šifra: PD0011

17,50 kn
/ JM:kom
Dostupno
Šifra: PD0012

Zdravstveni karton djeteta

       

9,62 kn
/ JM:kom
Pregledavate 1 od 2 strane